Ile czasu należy nosić aparat ortodontyczny?

ile nosi się aparat na zęby
Kategoria:
Opublikowano:

Podczas decydowania się na założenie aparatu ortodontycznego zostajemy postawieni przed wieloma pytaniami. Jednym z najważniejszych pozostaje: Ile czasu należy nosić aparat ortodontyczny?

Założenie aparatu ortodontycznego nie jest prostą decyzją, ponieważ nie podejmujemy jej na miesiąc czy dwa, ale na dłuższy okres. Leczenie wady zgryzu za pomocą aparatu ortodontycznego wiąże się z wieloma wyrzeczeniami oraz zobowiązaniami, a także ze stosunkowo wysokimi kosztami leczenia. Jak długo nosi się aparat ortodontyczny, a tym samym, jak długo podlega się specyficznym zasadom?

Czynniki

To, od czego zależy długość noszenia aparatu ortodontycznego to po prostu długość leczenia. Po czym jednak można stwierdzić, jak długo będzie ono trwało? Wpływ ma na to wiele czynników, spośród których najistotniejszy jest rodzaj wady zgryzu, metoda jej leczenia, a także przebieg leczenia i indywidualne cechy każdego z pacjentów, w tym wiek.

Rodzaje wady zgryzu – wpływ

Rodzajów wad zgryzu jest bardzo wiele, a każda z nich korygowana jest w innym tempie. Delikatniejsze wady zgryzu będę usunięte szybciej, jednak te bardziej skomplikowane będą wymagały zarówno większej troski i interwencji ortodonty, jak i większej ilości czasu, który musi upłynąć. Podczas korygowania wad zgryzu nie należy nadmiernie pospieszać organizmu – niektóre zmiany muszą zachodzić wolno, ponieważ nadmierna ingerencja może nadwerężyć dziąsła, a w konsekwencji przynieść ze sobą bardzo negatywne skutki, jak na przykład parodontoza, czyli wysunięcie i degradacja dziąseł. 

Metody i intensywność leczenia

Niektóre z metod leczenia są bardziej a inne mniej inwazyjne dla zębów. Przez ich zróżnicowane działanie przebieg ich leczenie może być też krótszy lub dłuższy. Leczenie za pomocą aparatu stałego przebiega dłużej niż za pomocą nakładek ortodontycznych, jednak należy pamiętać, że w przypadku obu metod największy wpływ mają techniki ortodonty oraz stosowanie się do zaleceń samego pacjenta. 

Jeśli osoba nosząca aparat stały nie stosuje się do zaleceń, a konstrukcja ulega zniszczeniom w trakcie noszenia, czas leczenia automatycznie się wydłuży. Podobna sytuacji nastąpi w przypadku użytkowników nakładek ortodontycznych, jeśli nie będą oni stosowali się do zaleceń ilości czasu noszenia w trakcie doby. Dlatego bardzo istotna jest zarówno konsultacja ze specjalistą i regularne monitorowanie przez niego procesu leczenia, jak i traktowanie poważnie korygowania wady zgryzu przez samego pacjenta. 

Indywidualne uwarunkowania

Na długość czasu leczenia ogromny wpływ mają uwarunkowania genetyczne – u jednych osób z przyczyn naturalnych ten proces będzie przebiegał szybciej, a u innych, u których zdolności regeneracyjne i adaptacyjne organizmu są mniejsze, leczenie będzie trwało dłużej. Najistotniejszym jednak z indywidualnych czynników każdego z pacjentów, jakie mają wpływ na długość i przebieg leczenia, jest ich wiek. 

Nie istnieje górna granica wieku, do którego nie można zdecydować się na korygowanie wady zgryzu, jednak w przypadku osób dojrzalszych przebieg takiego leczenia będzie zdecydowanie dłuższy. Wynika to głównie z tego, że osoby młode, które wciąż rosną, mają większą zdolność organizmu do adaptacji. Zmiany zachodzą szybciej, a tym samym korygowanie wady zgryzu przebiega szybciej. Osoby dojrzalsze nie powinny jednak zniechęcać się do rozpoczęcia leczenia – wydłużone czas korygowania wady zgryzu nie oznacza wcale znacznie dłuższego okresu leczenia, a jedynie dłuższy w pewnym stopniu. Jest to jednak dobry powód do tego, by zwracać uwagę na potrzebę korygowania wady zgryzu jak najwcześniej – dzięki temu proces leczenia może okazać się prostszy.

Twoja ocena:
Oceń podstronę
Udostępnij: