Bez kategorii

Kategorie, w przeciwieństwie do tagów, mogą zostać uporządkowane w hierarchię. Możesz, na przykład, utworzyć kategorię „Jazz”, a jako jej podkategorie oznaczyć kategorie „Bebop” i „Big Band”. Jest to opcjonalne.

Powered by Trust.Reviews